אודות העמותה לשימור עבר בנימינה

העמותה לשימור ושחזור עבר המושבה בנימינה הוקמה בשנת 1988 על ידי תושבי המושבה במטרה לרכז ולשמר את כל החומר הארכיוני של תולדות המושבה, העמקת הקשר עם הקהילה והקניית מידע והנחלת המורשת לבני המקום והארץ.
במבנה מרכז המבקרים, בית מקורי וחצר משק של אחד מן המתיישבים החלוצים הראשונים במושבה, הוקמה תצוגה המתארת את חיי הראשונים.

בחלוף דור מהקמתו, נטלה על עצמה העמותה להקים במקום מרכז ותיירות, מרכז חקר ופעילויות תרבותיות. מתחם חי ופעיל המשקף את התפתחות בנימינה לדורותיה, מספר את סיפור העליות ומשתלב בפעילות התיירותית במושבה והסביבה.
בחלוף דור מהקמתו, נטלה על עצמה העמותה להקים במקום מרכז ותיירות, מרכז חקר ופעילויות תרבותיות. מתחם חי ופעיל המשקף את התפתחות בנימינה לדורותיה, מספר את סיפור העליות ומשתלב בפעילות התיירותית במושבה והסביבה.

בעלי תפקידים בעמותה

יו”ר העמותה: איתי ויסברג
ממלא מקום: יובל חלמיש
מזכיר: מתוקה מחנאי
גזבר: רואי בן אשר

חברי העמותה

אלי אליוביץ
רחל בוים
עוזי ברזילי
שרה גולדשטיין
אשר דהן
מוטי הררי
סמדר זילבר
עפר לאואר
רונן שמואלביץ
נורית שסקין