רקע היסטורי – ראשית בנימינה

ראשיתה של בנימינה ויסודותיה נקשרים בחזונו של הברון רוטשילד, אשר הגה תכנית רחבת מעוף ובעלת אופי של תכנון אזורי מקיף: "אני רוצה לרכז את עבודתי בעיקר בשומרון, לייבש את ביצות הכבארה, ועל ידי כך תרפא הסביבה ותתאחדנה כל המושבות מחדרה עד זיכרון יעקב. פה אני רוצה ליצור יישוב חקלאי משוכלל אשר יהיה מופת לרבים".

קבוצות הכשרה שונות שעלו להתיישבות במושבה החלו את דרכם בחוות סביב המושבה – ב"שוני" ובחאן "זרעוניה".

גנון-בנימינה-1948-017

1922

באוקטובר 1922, שנת תרפ"ב, נסתיימה בניית הבתים ביישוב החדש. הרכב הקבוצה שנקבע סופית: 30 חברים, בני המושבות הוותיקות מיהודה והגליל, משוחררי הגדודים העבריים, בוגרי מקווה ישראל, בוגרי לימודי חקלאות בקליפורניה והולנד ועולים בעלי הון שחפצו בחקלאות. אליהם הצטרפו בני זיכרון יעקב שאדמותיהם בבנימינה. חנוכת המושבה נחגגה בט"ו בשבט תרפ"ג, ברוב עם והדר.

1927

בשנת 1927 הונחה אבן הפינה לבית-הכנסת "תפארת בנימין", בנוכחות הרב הראשי, הרב קוק. במגילת היסוד הונצחו חמישים המשפחות הראשונות. בנימינה הלכה וצמחה, ונוספו לה שכונות חדשות.

1929

הראשונה בהם הייתה שכונת יעקב בשנת 1929, ולאחריה גבעת הפועל, שכונת עולי גרמניה, נחלת-ז'בוטינסקי ונווה עובד. עם הקמת מדינת ישראל החלו גלי עלייה, וליד בנימינה, במחנה הבריטי הנטוש, הוקמה מעברה גדולה.

1953

בשנת 1953 נבנו מגורי קבע בשכונות ישורון וורבורג. המושבה בנימינה נחשבה לסיפור הצלחה, לגולת הכותרת בפעולת ההתיישבות לאחר מלחמת העולם הראשונה. היא היוותה דוגמה למפעל התיישבותי רחב וייחודי שבא לידי ביטוי בתכנון, בהיקף הביצוע, בהשקעות ובנוף האנושי. מגוון חידושים טכנולוגיים וניסויים חקלאיים, שהלכו ונתגבשו עד להקמת בנימינה כיישוב לדוגמה והשלמת ייבוש ביצות שוני וכבארה, הביאו לשינוי מסיבי בנוף האזור כולו ובמאפייניו. אזור זה שהיה מוכה קדחת, הפך למרכז התיישבות וחקלאות הראויים להתפעלות, בכך ששינו את פני האזור כולו. בנימינה התפתחה והפכה ליישוב אטרקטיבי, המושך אליו מגוון של תושבים חדשים, יחד עם זאת, המושבה ממשיכה לשמור על צביונה הכפרי.
מפל-המים-בנחל-התנינים
גנון-בנימינה-1948-011